Registration Dossier

Reference substances

Reference substances

Currently viewing:

General information

Inventory

No inventory information available

Reference substance information

IUPAC name:
Zinc bis[O-(2-ethylhexyl)] bis[O-(isobutyl)] bis(dithiophosphate) basic salt

Molecular and structural information

Molecular formula:
NA