Registration Dossier

Toxicological information

Genetic toxicity: in vivo

Currently viewing:

Administrative data

Endpoint:
in vivo mammalian cell study: DNA damage and/or repair
Remarks:
Type of genotoxicity: DNA damage and/or repair
Type of information:
experimental study
Adequacy of study:
key study
Reliability:
2 (reliable with restrictions)
Rationale for reliability incl. deficiencies:
other: This animal study is not performed according to GLP, but the test parameters are well documented and scientifically acceptable.

Data source

Reference
Reference Type:
study report
Title:
Unnamed
Year:
1986
Report date:
1986

Materials and methods

Test guideline
Qualifier:
no guideline followed
Principles of method if other than guideline:
1. A felhasznált állatok adatai
2. A kezelés leírása
3. A csontvelő preparálása
4. Festés
5. A lemezek értékelése
6. Statisztika
7. Eredmények
GLP compliance:
no
Type of assay:
sister chromatid exchange assay

Test material

Constituent 1
Chemical structure
Reference substance name:
EPTC
EC Number:
212-073-8
EC Name:
EPTC
Cas Number:
759-94-4
Molecular formula:
C9H19NOS
IUPAC Name:
N,N-dipropyl(ethylsulfanyl)formamide
Test material form:
not specified
Details on test material:
EPTC technikai 97.07%

Test animals

Species:
mouse
Strain:
NMRI
Sex:
male/female
Details on test animals or test system and environmental conditions:
A kezelt és kontroll csoportok 5 hím és 5 nőstény állatból álltak.

Administration / exposure

Route of administration:
oral: unspecified
Vehicle:
víz, Tween 80
Details on exposure:
a, negatív kontroll: csapvíz + 0,5% Tween 80, 10 ml/kg
b, EPTC hatóanyag: 2x 500mg/kg, csapvíz + 0,5% Tween 80 vivőszer
c, EPTC hatóanyag : 2x 1000mg/kg, csapvíz + 0,5% Tween 80 vivőszer
d, pozitív kontroll: cyclophosphamid 30 mg/kg, csapvíz vivőszer

A tesztanyagokkal történt második kezeléssel egyidőben az egerek 333 mg/kg , hat órával később 666 mg/kg EUdR-t kaptak, 5%-os lágy agarban szuszpendálva, szubkután.
Duration of treatment / exposure:
2 nap gyomorszondán át
Frequency of treatment:
7 days
Doses / concentrationsopen allclose all
Remarks:
Doses / Concentrations:
2x 500 mg/kg
Basis:
nominal in diet
Remarks:
Doses / Concentrations:
2x1000 mg/kg
Basis:
nominal in diet
No. of animals per sex per dose:
5 male and 5 female
Control animals:
yes, plain diet
Positive control(s):
d, pozitív kontroll: cyclophosphamid 30 mg/kg, csapvíz vivőszer

Examinations

Tissues and cell types examined:
csontvelő ( bone marrow )
Details of tissue and slide preparation:
Bone marrow cells were separated, concentrated and stained with fluorochrom and Giemsa.

A csontvelőt mindkét femurból izotóniás sóoldattal mostuk ki. Felszuszpendálás után 200 x g-n centrifugáltuk 10 percig. A felülúszót eldobtuk, az üledékben lévő sejteket 37 c-on, 20 percig 0,56%-os KCl oldattal hipotonizáltuk. + 4 C-os metanol-jégecet ( 3:1) eleggyel négyszer fixáltuk. A sejtszuzspenziót Pasteur pipettával cseppentettük tárgylemezre, melyet levegőn szárítottunk.
Evaluation criteria:
Minden állatból 25 diferenciálódottan festődött második sejtciklusú metafázist értékeltünk.
Statistics:
A kezelt és a negatív csoportok összehasonlítása Student "t" próbával történt.

Results and discussion

Test results
Sex:
male/female
Genotoxicity:
negative
Toxicity:
not specified
Vehicle controls validity:
not specified
Negative controls validity:
valid
Positive controls validity:
valid
Additional information on results:
Az EPTC két különböző dózisban alkalmazva /maximálisan tolerálható dózis és a fele/ a kezelt állatokban nem növelte az Sister chromated exchange ( SCE) előfordulás gyakoriságát - a negatív kontroll csoporthoz viszonyítva.
A Cyclophosphamid "pozitív kontroll" csoporttal végzett kísérletben /per os 30 mg/kg / 22,0 o - 23,3 o SCE per sejt átlagértéket kaptunk, mely jelentősen /p<0,001/ nagyobb volt a "negatív kontroll" értéknél.
A továbbiakban megadott kísérleti körülmények között az EPTC hatóanyag nem mutatkozott mutagénnek.

Any other information on results incl. tables

A negatív kontroll csoport / csapvíz + 0,5% Tween 80 / állatainak csontvelősejtjeiben a hímek esetében 3,4 +-1,7 a nőstényeknél 4,5 +-2,5 SCE/sejt értékeket kaptunk.

2x 500 mg/kg EPTC technikai hatóanyag hatására az SCE frekvencia gyakorlatilag egyik nemnél sem változott /hím: 3,7 +- 1,8, nőstény: 3,9 +-1,6 SCEpers sejt/.

2x 1000 mg/kg dózisú EPTC a nőstényeknél nem /4,2 +-2/ a hímeknél kis mértékben / 4,7 +-2,5 növelte az SCE gyakoriságot. /p 0,001/. A növekedés mértéke biológiailag nem jelentős /5/.

A pozitív kontroll Cyclophosphamid 22,0 +- 6,1 /hím/ és 23,3 +- 8,2 /nőstény/ sejtenkénti átlag SCE értékeket produkált.

Applicant's summary and conclusion

Conclusions:
Interpretation of results (migrated information): negative
A megadott kísérleti körülmények között az EPTC hatóanyag nem mutatkozott mutagénnek.
Executive summary:

EPTC is reported to be not mutagen.