Registration Dossier

Diss Factsheets

Identification

Display Name:
Ashes from fluidized Bed combustion coal fired Power stations with and without co-combustion of secondary fuels (biomass; other fuels - to be verified in view of ecotoxicological and toxicological tests)
EC Number:
931-257-5
CAS Number:
68131-74-8
Molecular formula:
Not available / UVCB substance
IUPAC Name:
Ashes from fluidized Bed combustion coal fired Power stations with and without co-combustion of secondary fuels (biomass; other fuels - to be verified in view of ecotoxicological and toxicological tests)

Type of Substance

Composition:
UVCB
Origin:
inorganic

Substance Identifiers open all close all

 • Ash
 • Ashes from fluidized bed combustion coal fired Power Stations
 • DURASET D1
 • DURASET D2
 • DURASET D3
 • FBC Ash
 • FBC Ashes
 • FBC ashes
 • FBC granulát
 • FBC granulát aditivovaný
 • FE-GAP-F
 • FE-GAP-L
 • Flubet
 • Fluidized Bed Fly and Bottom Ash
 • Fluidized bed Fly and Bottom Ash
 • Fly Ash
 • Hydrauliczne spoiwo drogowe
 • Kruszywo żużli paleniskowych – Piasek Żużlowy
 • MPP-GAP-F
 • MPP-GAP-L
 • MPP-OST-F
 • MPP-OST-FP
 • MPP-OST-GAP/F
 • MPP-OST-GAP/L
 • MPP-OST-L
 • MPP-OST-LP
 • Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym), kod 100182
 • Mieszaniny ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 100182), kod 100124
 • Mieszanki betonowe
 • Modyfikowany popiół lotny do betonów
 • Piasek ze złoża fluidalnego o kodzie 10 01 24
 • Popiół fluidalny
 • Popiół lotny
 • Popílek
 • SODELINE
 • SOPROLINE
 • Spoiwa do ulepszania gruntów
 • Spoiwa górnicze
 • Stabilizát z fluidního popela
 • TEFRA 15
 • TEFRA 25
 • TEFRA IN 15
 • TEFRA JET
 • TEFRA STAB
 • TEFRA STAB B
 • TEFRA WIPS
 • Compositions

  Boundary Composition(s) open all close all

  State Form:
  solid: bulk


  Constituent 1
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Silicon dioxide
  EC Number:
  231-545-4
  EC Name:
  Silicon dioxide
  CAS Number:
  7631-86-9
  Molecular formula:
  O2Si
  IUPAC Name:
  Silicon dioxide
  Constituent 2
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Calcium oxide
  EC Number:
  215-138-9
  EC Name:
  Calcium oxide
  CAS Number:
  1305-78-8
  Molecular formula:
  CaO
  IUPAC Name:
  calcium oxide
  Constituent 3
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Aluminium oxide
  EC Number:
  215-691-6
  EC Name:
  Aluminium oxide
  CAS Number:
  1344-28-1
  Molecular formula:
  Al2O3
  IUPAC Name:
  aluminium (III) oxide
  Constituent 4
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Sulphur trioxide
  EC Number:
  231-197-3
  EC Name:
  Sulphur trioxide
  CAS Number:
  7446-11-9
  Molecular formula:
  O3S
  IUPAC Name:
  sulphur trioxide
  Constituent 5
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Diiron trioxide
  EC Number:
  215-168-2
  EC Name:
  Diiron trioxide
  CAS Number:
  1309-37-1
  Molecular formula:
  Fe2O3
  IUPAC Name:
  Iron (III) oxide
  Constituent 6
  Chemical structure
  Reference substance name:
  Dipotassium oxide
  EC Number:
  235-227-6
  EC Name:
  Dipotassium oxide
  CAS Number:
  12136-45-7
  Molecular formula:
  K2O
  IUPAC Name:
  dipotassium oxide