Registration Dossier

Administrative data

Key value for chemical safety assessment

Genetic toxicity in vivo

Description of key information
EPTC did not reported to be germ cell mutagen based on in vivo test (mouse).
Link to relevant study records
Reference
Endpoint:
in vivo mammalian cell study: DNA damage and/or repair
Remarks:
Type of genotoxicity: DNA damage and/or repair
Type of information:
experimental study
Adequacy of study:
key study
Reliability:
2 (reliable with restrictions)
Rationale for reliability incl. deficiencies:
other: This animal study is not performed according to GLP, but the test parameters are well documented and scientifically acceptable.
Qualifier:
no guideline followed
Principles of method if other than guideline:
1. A felhasznált állatok adatai
2. A kezelés leírása
3. A csontvelő preparálása
4. Festés
5. A lemezek értékelése
6. Statisztika
7. Eredmények
GLP compliance:
no
Type of assay:
sister chromatid exchange assay
Species:
mouse
Strain:
NMRI
Sex:
male/female
Details on test animals or test system and environmental conditions:
A kezelt és kontroll csoportok 5 hím és 5 nőstény állatból álltak.
Route of administration:
oral: unspecified
Vehicle:
víz, Tween 80
Details on exposure:
a, negatív kontroll: csapvíz + 0,5% Tween 80, 10 ml/kg
b, EPTC hatóanyag: 2x 500mg/kg, csapvíz + 0,5% Tween 80 vivőszer
c, EPTC hatóanyag : 2x 1000mg/kg, csapvíz + 0,5% Tween 80 vivőszer
d, pozitív kontroll: cyclophosphamid 30 mg/kg, csapvíz vivőszer

A tesztanyagokkal történt második kezeléssel egyidőben az egerek 333 mg/kg , hat órával később 666 mg/kg EUdR-t kaptak, 5%-os lágy agarban szuszpendálva, szubkután.
Duration of treatment / exposure:
2 nap gyomorszondán át
Frequency of treatment:
7 days
Remarks:
Doses / Concentrations:
2x 500 mg/kg
Basis:
nominal in diet
Remarks:
Doses / Concentrations:
2x1000 mg/kg
Basis:
nominal in diet
No. of animals per sex per dose:
5 male and 5 female
Control animals:
yes, plain diet
Positive control(s):
d, pozitív kontroll: cyclophosphamid 30 mg/kg, csapvíz vivőszer
Tissues and cell types examined:
csontvelő ( bone marrow )
Details of tissue and slide preparation:
Bone marrow cells were separated, concentrated and stained with fluorochrom and Giemsa.

A csontvelőt mindkét femurból izotóniás sóoldattal mostuk ki. Felszuszpendálás után 200 x g-n centrifugáltuk 10 percig. A felülúszót eldobtuk, az üledékben lévő sejteket 37 c-on, 20 percig 0,56%-os KCl oldattal hipotonizáltuk. + 4 C-os metanol-jégecet ( 3:1) eleggyel négyszer fixáltuk. A sejtszuzspenziót Pasteur pipettával cseppentettük tárgylemezre, melyet levegőn szárítottunk.
Evaluation criteria:
Minden állatból 25 diferenciálódottan festődött második sejtciklusú metafázist értékeltünk.
Statistics:
A kezelt és a negatív csoportok összehasonlítása Student "t" próbával történt.
Sex:
male/female
Genotoxicity:
negative
Toxicity:
not specified
Vehicle controls validity:
not specified
Negative controls validity:
valid
Positive controls validity:
valid
Additional information on results:
Az EPTC két különböző dózisban alkalmazva /maximálisan tolerálható dózis és a fele/ a kezelt állatokban nem növelte az Sister chromated exchange ( SCE) előfordulás gyakoriságát - a negatív kontroll csoporthoz viszonyítva.
A Cyclophosphamid "pozitív kontroll" csoporttal végzett kísérletben /per os 30 mg/kg / 22,0 o - 23,3 o SCE per sejt átlagértéket kaptunk, mely jelentősen /p<0,001/ nagyobb volt a "negatív kontroll" értéknél.
A továbbiakban megadott kísérleti körülmények között az EPTC hatóanyag nem mutatkozott mutagénnek.

A negatív kontroll csoport / csapvíz + 0,5% Tween 80 / állatainak csontvelősejtjeiben a hímek esetében 3,4 +-1,7 a nőstényeknél 4,5 +-2,5 SCE/sejt értékeket kaptunk.

2x 500 mg/kg EPTC technikai hatóanyag hatására az SCE frekvencia gyakorlatilag egyik nemnél sem változott /hím: 3,7 +- 1,8, nőstény: 3,9 +-1,6 SCEpers sejt/.

2x 1000 mg/kg dózisú EPTC a nőstényeknél nem /4,2 +-2/ a hímeknél kis mértékben / 4,7 +-2,5 növelte az SCE gyakoriságot. /p 0,001/. A növekedés mértéke biológiailag nem jelentős /5/.

A pozitív kontroll Cyclophosphamid 22,0 +- 6,1 /hím/ és 23,3 +- 8,2 /nőstény/ sejtenkénti átlag SCE értékeket produkált.

Conclusions:
Interpretation of results (migrated information): negative
A megadott kísérleti körülmények között az EPTC hatóanyag nem mutatkozott mutagénnek.
Executive summary:

EPTC is reported to be not mutagen.

Endpoint conclusion
Endpoint conclusion:
no adverse effect observed (negative)

Additional information

Additional information from genetic toxicity in vivo:

The potential of EPTC to cause genetic toxicity (chromosome abberrations: mamalian germ cell cytogenetic assay and DNA damage and /or repair: sister chromated exchange assay) was investigated in the bone marrow of NMRI mice.

EPTC did not reported to be germ cell mutagen based on in vivo tests.


Justification for selection of genetic toxicity endpoint
In vivo test

Justification for classification or non-classification

EPTC is not classified as germ cell mutagenicity based on in vivo genetic toxicity tests.